Open and Affirming Church

By the Holy Spirit’s enabling inspiration, we the congregation of Ka Hana O Ke Akua Church of the United Church of Christ offer our aloha to all as an Open and Affirming Church.

Open and Affirming Covenant

Ka Hana O Ke Akua Church of the United Church of Christ affirms our love of God and neighbor as Jesus said 37 “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the greatest and first commandment. 39 And the second is like it: ‘You shall love your neighbor as yourself.” Matthew 23:37-39

37 ʻĪ akula ʻo Iesū iā ia, E aloha aku ʻoe iā Iēhova i kou Akua me kou naʻau a pau, a me kou ʻuhane a pau, a me kou manaʻo a pau. 38 ʻO ka mua kēia a me ke kauoha nui. 39 Ua like hoʻi ka lua me ia, E aloha aku ʻoe i kou hoalauna me ʻoe iā ʻoe iho. Mataio 23:37-39

Our love of God and our neighbor is expressed in our inclusive and diverse church; a safe place of unconditional love that is open and affirming of all person’s identity, regardless of race, culture, age, sexual orientation, gender identity, and gender presentation, abilities, and socio-economic status into the full life of the church including the sacraments, marriage, membership, and all leadership roles.